به به!مرسی از این همه نظر، من که نتونستم همه رو بخونم تورو خدا کمتر به ما لطف کنید.